A kollégium megtekintéséhez húzza az egeret az ablakokra, a nagyobb méretű kép megjelenítéséhez kattintson rá!

Bernáth Lajos Kollégium

Bernáth Lajos Kollégium

tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla tabla
TÁJÉKOZTATÓ
A kollégium 1976-ban épült általános iskolásoknak, az általános iskolás korosztályra előírt építési normák szerint. Az épület 1999-ben tetőtér ráépítéssel bővült. Két szárnyra tagolódik (keleti szárny: K, nyugati szárny: Ny). A szárnyak négyszintesek, ezeket kétszintes épületrész köti össze. A régi szinteken 6 ágyas és 5 ágyas, az új szinteken 4 ágyas hálószobák vannak. A folyosón lévő, biztonsági zárral ellátott szekrények biztosítják a kollégisták ruháinak elhelyezését. A vizesblokkok minden szinten a folyosókról nyílnak. A tanórák megtartását 9 tanulószoba segíti. A kollégiumban rendelkezésre áll egy számítástechnika terem és egy 70 m2-es könyvtár. A könyvállomány tartalmazza a kötelező irodalmat, a legalapvetőbb kézikönyveket, szótárakat. A tanulók komfortérzetét növeli a fodrászműhely és a két teakonyha. A szabadidő tartalmas eltöltését egy kézimunkaterem, három klubszoba és egy kondicionáló szoba segíti. A beteg tanulók elkülönítését a két betegszoba teszi lehetővé.
A kollégium ebédlőjében biztosított a helyben étkezés.
A kollégiumi elhelyezés ingyenes, térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni. Rekortán sportpályánk és bitumenes udvarunk lehetőséget nyújt a szabadtéri mozgásra, játékra, testedzésre. Esténként hétfőtől csütörtökig napi egy-egy órában a szomszédos iskola tornatermében sportfoglalkozásokat tartunk.
Nevelőtestületünk létszáma 10 fő. Mindenki rendelkezik felsőfokú pedagógiai képesítéssel. Nevelőink közül 5 főnek több diplomája is van. Egy főnek számítástechnikai, 2 főnek gyógypedagógusi végzettsége van. A tanárok szakmai végzettségük alapján magyar, történelem, biológia, földrajz, matematika, számítástechnika, testnevelés szaktárgyak tanítására képesítettek. A nevelőmunkát 4 gyermekfelügyelő segíti.
A kollégium nevelési tevékenysége több elemből áll: a tanulás segítése, a szabadidős - és sportfoglalkozások, a képességek kibontakoztatása, az egyéni érdeklődést kielégítő foglalkozások. A tevékenységek rendszerét a pedagógiai programunk részletesen tartalmazza.
Intézményünkben 7 tanulócsoportban folyik a tanulók iskolai felkészítése, tanulmányi munkájuk segítése. Ezek elsősorban a tanulószobákban történnek, de lehetőség van az ismeretek bővítésére a könyvtár, ill. a számítástechnika terem használatával.
A tantárgyi nehézségekkel küszködő diákjaink részére felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, melyeket szaktanáraink végeznek, fokozott figyelmet fordítva a tantárgyak specifikus tanulási módszereire.
A tehetséggondozás, pályaorientáció területén elsősorban az iskolai és iskolán kívüli tevékenységek támogatásával, a tanulókról szerzett ismereteink osztályfőnökökkel történő egyeztetésével nyújtunk segítséget.
Tanulóink és a szülők is elégedettek felkészítő munkánkkal, az intézményi lehetőségekkel.
Nagy hangsúlyt helyezünk a hagyományok ápolására, mint közösségformáló erőre. Ezek közül is kiemelkedik a "kollégiumi polgárrá" avatás, a névadónkkal kapcsolatos megemlékezések, valamint a nemzeti és családi ünnepekre készülés, a szavalóverseny és a sportrendezvények, amelyeket diákjainkkal együtt szervezünk.
A kiemelkedő munkát végző kollégistákat Érdemes Kollégista, Kiváló Kollégista, Bernáth-díj elismerésben részesítjük. Az elismerést a nevelőtestület adományozza.
Nevelőtestületünk - tanulóink véleményére építve - kész a kollégiumi élet megújítására annak érdekében, hogy intézményünk használóinak jobb közérzetet biztosítson.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, szívesen látjuk tájékozódó beszélgetésen intézményünkben egy egyeztetett időpontban, mely a Kapcsolat menüpontban megtehető.

A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok a "Dokumentumok" menüpontban letölthetők.