Bernáth Lajos, a névadó életútja (1869-1945)

1869. augusztus 23-án Dömsödön született.

Elemi iskolai tanulmányait Dömsödön végezte jó eredménnyel. Szülei a kunszentmiklósi gimnáziumba íratták. Négy osztály elvégzése után került Kiskunhalasra, a Református Főgimnáziumba, ahol leérettségizett. Írói és költői tehetsége itt kezdett kibontakozni. A Szász Károly önképzőkör tagja, többször nyert pályadíjat. Petőfi és Arany volt a példaképe.

1888-ban érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, magyar, latin, majd később görög szakon.

1892-ben Kisújszállásra került tanárnak, majd egy év után Kunszentmiklóson folytatta pályafutását egészen 1898-ig.

1895-ben nősült. Felesége Sáska Róza. E házasságból hat gyermek született.

Irodalomtörténeti kutatásait is itt kezdte el. "Protestáns iskoladrámák" című írása Irodalomtörténeti Közleményekben jelent meg. Napvilágot láttak "Kisebb költemények" és "Árgirus királyfi" című művei.
Egy évet Nagykállón tanított, majd 1899-ben Kiskunhalasra került, mint főgimnáziumi tanár. Esküje letétele utáni első tevékenysége az volt, hogy 300 koronát ajánlott fel iskolai célokra. Ezt a későbbiek folyamán többször is megismételte.

Tanári pályafutása alatt tanított magyar nyelvet, latint, görögöt, mennyiségtant, bölcseletet, szépírást, természetrajzot.

Folytatta kutatói és írói tevékenységét is. Az Etnographiában jelentette meg írásait "Magyar népmesék a XVIII. században" és a "Halasi nagy per" címmel. Ezt követően egymás után jelent meg a "Vidéki levelek" és a "Falusi disznótor" című munkája.

Értekezéseket tett közzé "A tanár nevelő munkája" címmel, melyben tanári munkájának értékes megfigyeléseit tárta az érdeklődők elé.

Bernáth Lajos, aki Arany és Petőfi szellemében élt, közel állt a szegényparasztsághoz, pedagógus volt, aki a tömegek kulturális felemelkedéséért küzdött. Kiállt az ingyenes oktatás és a tanulók ingyenes taneszközökhöz jutásának elve mellett.

Az 1920-as évek közepéig laktak Kiskunhalason, majd innen Dunakisvarsányba költöztek. Véglegesen Dunaharasztiban telepedett le a család.

Szerteágazó tevékenységei sorában foglalkozott még a római számjegyek egyszerűsítésével, autodidakta módon megtanult hegedülni. Maga is írt dalokat, azokat meg is zenésítette.

1945. tavaszán, április 23-án érte a halál. A dunaharaszti temetőben helyezték örök nyugalomra.